هزينه های كنفرانس

# نوع ثبت نام هزینه ثبت نام زودهنگام (قبل از ۹۵/۰۱/۰۷ ) هزینه ثبت نام عادی (بعد از ۹۵/۰۱/۰۷ ) جزئیات ثبت‌نام
۱ دانشجوی نویسنده مقاله ‍‍۱۵۰۰۰۰۰ ریال ۱۷۰۰۰۰۰ ریال دریافت گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان، حضور یک نفر از نویسندگان در کنفرانس، چاپ مقاله در کنفرانس
۲ نویسنده مقاله ۵۰۰۰۰۰ ریال به ازای هر صفحه صفحه اضافی
۳ دانشجوی شرکت کننده (بدون مقاله) ۸۰۰۰۰۰ ریال ۱۰۰۰۰۰۰ ریال دریافت گواهی حضور در کنفرانس
۴ شرکت کننده آزاد نویسنده مقاله ۱۹۰۰۰۰۰ ریال ۲۲۰۰۰۰۰ ریال دریافت گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان، حضور یک نفر از نویسندگان در کنفرانس، چاپ مقاله در کنفرانس
۵ شرکت کننده بدون مقاله ۱۲۰۰۰۰۰ ریال ۱۵۰۰۰۰۰ ریال دریافت گواهی حضور در کنفرانس
۶ چاپ فایل پوستر مقاله ۲۵۰۰۰۰ ریال مخصوص مقالات پذیرفته شده به صورت پوستر
شماره حساب جهت واریز هزینه‌های همایش : بانک صادرات - ۰۱۰۴۳۰۸۶۸۱۰۰۶ - بنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
جهت اطلاعات بیشتر با شماره تماس روبرو ارتباط برقرار نمایید : ۹-۳۵۳۵۴۰۰۱ - ۰۳۱